Polityka Prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych


§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych są Pokoje Gościnne Mariusz Skrzypkowski z siedzibą w Sierakowicach (83-340) przy ul. 11 Listopada 7, adres e-mail: wczasyjastarnia@gmail.comtel: 783653652
 
§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem, dla których Pokoje Gościnne Mariusz Skrzypkowski przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Pokoje Gościnne jest:zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług wynajmu krótkoterminowego i innych usług pośrednich;prezentowania oferty wynajmu krótkoterminowego;zapewnienia najwyższej jakości oferowanej usługi;dokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych i finansowych.W przypadku, gdy Pani/Pan wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Pokoje Gościnne przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Pani/Pana informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
 
§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana, pozyskanych przez Pokoje Gościnne jest umowa o świadczenie usługi wynajmu krótkoterminowego i innych usług pośrednich lub zgoda na ich przetwarzanie.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Pani/Pana. Informujemy, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dla zapewnienia najwyższej jakości usług jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ 4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Pokoje Gościnne przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:podmiotom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne;podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego;biurze rachunkowym, świadczącym usługi obsługi księgowej;firmom taksówkarskim i transportowym w celu zrealizowania usługi transportu zamówionej przez Panią/Pana.
 
§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podane dane osobowe są przetwarzane nie dłużej, niż do czasu cofnięcia przez Ciebie powyższej zgody.
 
§ 6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Pokoi Gościnnych.. Ponadto udostępniamy adres wczasyjastarnia@gmail.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 
§ 7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 
§ 8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w lokalu mieszkalnym z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na miejscu parkingowym przypisanym do wynajmowanego lokalu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi wynajmu krótkoterminowego i usług pośrednich. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Pokojom Gościnnym zawarcie umowy o takie usługi.
 
§9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Pokoje Gościnne nie podejmują zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 
§10. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: http://www.wczasyjastarnia.pl
 
Prawa autorskie
 
Kopiowanie, reprodukowanie tekstów, zdjęć i elementów ze strony Pokoi Gościnnych, w całości, lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody jest zabronione. Znaki towarowe zastrzeżone, handlowe, identyfikatory Wszelkie nazwy zastrzeżone firm, pojawiających się na stronach zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

Odpowiedzialność
 
Pokoje Gościnne Mariusz Skrzypkowski nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje jakie użytkownicy podejmą na podstawie informacji i usług udostępnianych na stronach www.wczasyjastarnia.pl

Kontakt

W przypadku pytań Użytkowników dotyczących warunków korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt emeil.Jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi, uwzględnimy je. Prosimy uprzejmie o informację, które dane chcieliby Państwo usunąć po pobycie u nas.